Alina Maria Tudorașcu - Kinetoterapeut

Absolventă a Facultăţii de Kinetoterapie şi Motricitate Specială şi a programului de formare psihopedagogică din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, Alina este actuală masterandă a specializării ,,Reeducare-Recuperare Motrică Somato-Funcţională" din cadrul aceleiaşi Universităţi.

Manifest răbdare şi implicare în interacţiunea cu cei mici, în vederea identificării disfuncţiilor fizice şi a stabilirii programului optim de recuperare.Deţin certificatul de DynamicTape, tehnică ce aduce modificări asupra mecanicii, are rol în asistarea mişcării şi în absorbţia sarcinii şi a forţelor.

Posted in Despre noi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.