Misiunea noastră

Misiunea Asociației de Intervenție Terapeutică pentru Familie și Copil – Activity constă în:

  • Integrarea socială a copiilor tipici, cât și a celor cu cerințe educative speciale (precum autism, ADHD, întârziere în limbaj) prin dezvoltarea și aplicarea unor planuri de intervenție personalizate și prin  organizarea unor grupuri de interacțiune socială, dezvoltare emoțională, dezvoltare cognitivă.
  • Îmbunătățirea calității vieții de familie prin ședințe individuale de consiliere și de psihoterapie, grupuri de suport sau întâlniri tematice pentru părinți.
  • Informarea și formarea personalului din domeniul îngrijirii, protecției și educației atât a copiilor tipici, cât și a celor cu dizabilitati prin dezvoltarea unor programe de formare profesionala care să ușureze munca specialiștilor cu acești copii și care să conducă la o bună dezvoltare și integrare socială.

De asemenea, prin misiunea noastră noi ne asumăm să contribuim activ la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Agendei 2030, cu precădere următoarele:

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă #3

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor cetățenilor indiferent de vârstă.

 

 

 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă #4

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

 

 

 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă #10

Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor (şi de la o ţară la alta).

 

 

 

 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă #17

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.