Paraschiva Jalbă

Absolventă a specializării de Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Transilvania, Paraschiva este în prezent studentă la masterul de Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei din cadrul Universității București. A activat 3 ani ca voluntar în ONG-uri și cabinete de terapie care lucrează cu persoane cu diferite dizabilități. Îi place să aducă un zâmbet pe chipul celor „speciali”, să le fie de ajutor și să militeze pentru drepturile lor.

Posted in Despre noi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.