Calculatorul, prietenul meu

Proiectul ,,Calculatorul - prietenul meu" își propune să vină în sprijinul procesului educațional al copiilor cu dizabilități prin crearea de contexte motivante pentru dezvoltarea abilităților de scriere și citire. De asemenea, inițiativa are scopul de a dezvolta autonomia acestora prin utilizarea independentă a unui calculator. 

În cele 7 luni de activitate, beneficiarii proiectului, 2 grupe de copii (6-9 ani și 10-15 ani) diagnosticați cu autism și întârziere globală în dezvoltare vor participa la următoarele activități:

  • ateliere de familiarizare cu părțile componente ale unui calculator și funcțiile acestora în cadrul atelierelor de lucru organizate timp de 4 săptămâni;
  • ședințe individuale în care se folosesc softuri educaționale speciale care să contribuie la dezvoltarea/îmbunătățirea abilităților de scris și citit. Ședințele individuale au loc pe parcursul a 24 de săptămâni.

Astfel, proiectul va promova atât dezvoltarea abilităților de bază (citit și scris) prin joc, dar și dobândirea unor informații de bază privind componenta digitală din viața de zi cu zi. 

Dincolo de impactul pozitiv adus în viața copiilor implicați în mod direct în activitățile propuse, inițiativa răspunde și Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 4 și 6 care își propun garantarea unei educații de calitate și reducerea inegalităților sociale. 

Proiectul este realizat în cadrul programului Educlick organizat de Asociația Ateliere Fără Frontiere și susținut de Enel România