Pași spre sunet

Proiectul ,,Pași spre sunet” este o inițiativă a Fundației Aghora – „Centru pentru stimularea potențialului creativ în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ,,Maria Sklodowska Curie” Secția ORL – Audiologie și Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copil și Familie Activity.

Obiectivele principale ale proiectului sunt următoarele:

  • Să sprijine emoţional şi social părintele în procesul de adaptare, încurajând părintele în tot ce face;
  • Să crească stima de sine a părinţilor, ajutându-i să gândească pozitiv despre sine;
  • Să ajute părinţii să exploreze situaţia în aşa fel încât să fie capabili să înţeleagă sau să anticipeze unele evenimente ce ţin de dizabilitatea copilului şi de consecinţele acesteia;
  • Să determine părinţii să comunice eficient cu copilul astfel încât să-i crească starea de bine şi confortul psihologic;

Țintele vor fi atinse prin următoarele activități:

  1. Evaluarea și pregătirea părinților/tutorilor și copiilor preimplant cohlear prin intermediul testelor standardizate, observației și interviului clinic.
  2. Consilierea familiei în plan informațional și emoțional înainte și după efectuarea implantului cohlear.
  3. Identificarea deficiențelor care pot fi asociate hipoacuziei și intervenția terapeutică (ADHD, TSA, RETARD PSIHIC) preimplant si postimplant.
  4. Îmbunătățirea vieții de familie a 100 de familii care au copii cu deficiență de auz. Astfel, în timpul ședintelor de consiliere individuală și de grup se vor urmări facilitarea adaptării la diagnostic, normalizarea așteptărilor privind evoluția copilului, ajustarea reacțiilor emoționale la diagnostic și la prognostic.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt 80 de părinți (tutori) ai căror copii sunt în evidența Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M.S. Curie”,  Audiologie sau Secția ORL  si 40 de copii cu deficiență de auz, eligibili implantării cohleare sau care au beneficiat de implantul cohlear.

Asociația Activity se implică constant prin organizarea săptămânală a sesiunilor de evaluare și terapie dedicate copiilor și părinților implicați în proiect.