Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copil și Familie Activity, organizație neguvernamentală activă în dezvoltarea copiilor și recuperarea celor atipici, solicită sprijinul companiilor pentru a o susține prin redirecționarea a 20% din impozitul datorat pe profit sau venit, după caz.

Prin proiectele derulate, asistăm anual peste 50 de copii cu diverse probleme de dezvoltare, peste 150 de aparținători ai copiilor, peste 100 de cadre didactice și specialiști în domeniul dezvoltării abilităților de viață independentă la copii.

Redirecționarea a 20% din impozitul pe venit/profit nu afectează cu nimic bugetul companiei ci mai degrabă utilizează un mecanism descris în Legea Sponsorizării (Legea 32/94 cu modificările ulterioare) precum și Codul Fiscal (Titlul II, Cap. II, art. 25, pc. 4, lit.i) prin care o societate comercială poate să direcționeze 20% din impozitul pe profit sau valoarea calculate prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri.    

 

Iată cât de ușor puteți direcționa 20% din impozitul pe profit:

1. Calculați suma pe care doriți să o donați către Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copil și Familie Activity după exemplul de mai jos

2. Completați contractul de sponsorizare încheiat până la 31 decembrie a anului în curs între societatea comercială/compania/entitatea juridica care face sponsorizarea și Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copil și Familie Activity

Exemplu de calcul:

Cifra de afaceri (CA = total venituri) = 200.000 lei

Cheltuieli = 160.000 lei

Profit brut = CA-Cheltuieli = 40.000 lei

Impozitul aferent acestui profit (16%) = 40.000 x 16% = 6.400 lei

20% din impozitul datorat = 6.400 x 20% = 1280 lei

0,75% din CA = 200.000 x 0.75% = 1.500 lei

Deci, potrivit art. 21 din Codul Fiscal,  o societate comercială cu cifra de afaceri de 200.000 ron poate face o sponsorizare în valoare de 1.280 lei (intrucat se va lua cea mai mica valoare dintre cele două posibilități de calcul potrivit codului fiscal).

Practic, din suma datorată statului (ex. 6.400 lei), societatea poate plăti o parte către o organizație non-profit cum este Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copil și Familie Activity, urmând să vireze bugetului de stat numai diferența (ex. 5.120 lei).

Pentru microîntreprinderi (definite în Codul Fiscal în art. 47 alineatul 1) care nu au depășit venituri de 1.000.000 euro în anul precedent prezentului an fiscal, se aplică art. 56 alineatul 1  din Codul Fiscal astfel că acestea pot să acorde sponsorizări reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

De asemenea conform OPANAF 1679/2022, plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecționarea sumelor din impozitul datorat prin formularul 177, în termen de șase luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv, a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV (a anului precedent fiscal).

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta: asociatia.activity@gmail.com

Pentru donații generale, ne puteți sprijini prin transfer bancar în contul Asociației Activity. Detalii mai jos:

Nume: Asociația de Intervenție Terapeutică pentru Copii și Familie Activity

Cont bancar: RO12UGBI0000422012949RON, Garanti Bank

CIF: 34317853