Consiliere psihologică, psihoterapie și dezvoltare personală

Consilierea psihologică, psihoterapia și dezvoltarea personală sunt trei domenii interconectate. Totuși între acestea există anumite diferențe. 

Consilierea psihologică este o intervenție psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și a prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament. Aceasta se adresează persoanelor care se confruntă cu probleme interpersonale, ce se pot rezolva prin luarea unor decizii care să fie în concordanță cu nevoile individului. Scopul consilierii psihologice este ameliorarea problemelor psihoemoționale și comportamentale prin folosirea eficientă a resurselor personale.

 Psihoterapia este un demers mai complex de tratament psihologic decât consilierea psihologică ce are ca obiectiv principal asistarea și depășirea impasului existențial sub toate formele sale. De asemenea, acesta este centrat pe reducerea unor simptome sau comportamente disfuncționale sau pe restructurarea personalității. Psihoterapia este un proces centrat pe aspectele inconștiente ale minții care sunt mai puțin accesibile nivelului conștient și mai rezistente la schimbare.

Dezvoltarea personală acoperă o sferă mult mai mare de beneficiari care își doresc să se autodepășească sau să își împlinească viața, performând atât în relație cu sine, cât și cu ceilalți, în carieră și în viața de zi cu zi. Scopul dezvoltării personale este de a îmbunătăți starea de conștientizare și calitatea vieții, aceasta contribuind la realizarea aspirațiilor și visurilor persoanei. Indicatorii realizării sale sunt: conștientizare extinsă de sine, potențarea propriilor capacități evolutive, integrarea și redirecționarea responsabilă și eficientă a propriului scenariu de viață și luarea unor decizii care să fie în concordanță cu nevoile individului.

Beneficiarii consilierii psihologice, psihoterapiei și dezvoltării personale sunt împărțiți în trei categorii:

  • Indivizi;
  • Cupluri și familii;

Grupuri, organizații și colectivități.

Posted in carduri.

One Comment

  1. Pingback: Consiliere vs prietenie - La pas prin Mămicie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.