Formare specialiști/cadre didactice

Pentru că Activity este interesat de cadrul sistemic în care copii există, bineințeles că orientarea noastră a fost și este către sistemul educațional, fie că este vorba de grădinițe/școli, fie că ne referim la sistemul de protecție al copilului. De aceea Activity organizează frecvent ateliere și instruire pentru cadrele didactice și specialiști  pe teme de interes: managementul comportamentelor copiilor, bullying, teoria atașamentului, dezvoltarea inteligenței emoționale, analiză aplicată a comportamentului, dezvoltare personală . 
Acolo unde este nevoie și la cerere oferim inclusiv consiliere individuală pentru cadre didactice/specialiști pentru a crea un mediu propice de învățare pentru copiii care are probleme de adaptare în sistemul educațional.

Vezi și...

Dezvoltarea abilităților de viață la copii
Parenting
Posted in Directii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.