Simona Mocanu - membru fondator

Psihopedagog - logoped, consultant în carieră acreditat internațional GCDF, Simona este absolventă a programelor de master  “Terapia logopedică în procesele de comunicare” și “Consiliere școlară și dezvoltarea carierei”. Are o experiență de peste 8 ani în lucrul cu copii cu autism și întârziere în dezvoltarea limbajului atât la domiciliul acestora, cât și în cadrul asociației.

De-a lungul timpului, ca formare continuă a participat la următoarele cursuri:

  • Lucrător prin arte combinate
  • Introducere în Verbal Behavior
  • Animator socio-educativ
  • Metode specifice în corectarea și stimularea limbajului la preșcolari - octombrie -noiembrie 2012
  • Exerciţii practice de logopedie în recuperarea copilului cu tulburare de spectru autist
  • Delimitări teoretice şi practice în perspectiva integrării optime a copiilor cu TSA -Resurse şi aplicaţii în terapia comportamentală
  • Logopedie aplicată – septembrie 2011 – februarie 2012
  • Conferința IACB 2017.
Posted in Despre noi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.